دنیای زنان در عصر قاجار

دنیای زنان در عصر قاجار

بی بی فاطمه

دختر بی بی سلطان خانم و ابراهیم خان سعد الدوله؛ همسر اولش عباس خان میرپنج بود، فرزندان آن‌دو: بی‌بی سلطنت و مرتضی قلی خان؛ همسر دومش زین‌العابدین خان سعدالدوله بود، فرزندان آن‌ها: زهرا خانم، عصمت خانم، و علی اکبر خان

این اطلاعات را خانواده در اختیار ما قرار داده است. بستن

این فرد را می‌شناسید؟
به تکمیل اطلاعات این فرد کمک کنید