دنیای زنان در عصر قاجار

دنیای زنان در عصر قاجار

حسین (افتخار نظام) عامری

پسر گوهرتاج و غلام حسین عامری (سردار مجلل)؛ با زهرا خانم (معروف به زهرا خانم کوچک) ازدواج کرد و فرزندشان مهدی نام دارد. افتخار نظام در اثر آنفلوانزا درگذشت.

این اطلاعات را خانواده در اختیار ما قرار داده است. بستن

این فرد را می‌شناسید؟
به تکمیل اطلاعات این فرد کمک کنید