دنیای زنان در عصر قاجار

دنیای زنان در عصر قاجار

حاجیه فرنگیس (شمس السلطنه)

دختر حاج میرزا اسدالله؛ همسر نصیر دیوان (حاکم خوی)؛ خواهر عبدالحسین (احتشام دیوان)، حیدر سلطان، میرزا علی خان، و رابعه؛ مادر منصور لشکر، حسین علی (سالار ناصر)، زهرا (فخرالسلطنه)، نزهت الزمان، خانم قزی، ماه رخسار، طلعت الملوک، حسن علی (سالار امنع)، و قمرالزمان.

این اطلاعات برگرفته از شجره نامه است. بستن

این فرد را می‌شناسید؟
به تکمیل اطلاعات این فرد کمک کنید