دنیای زنان در عصر قاجار

دنیای زنان در عصر قاجار

ایران اعظم

دختر خانم و آقای زندی؛ همسر حبیب الله مخاطب رفیعی؛ مادر کامبیز مخاطب رفیعی و کیومرث مخاطب رفیعی.

این اطلاعات برگرفته از توضیحات عکس های خانواده است. بستن

این فرد را می‌شناسید؟
به تکمیل اطلاعات این فرد کمک کنید