دنیای زنان در عصر قاجار

دنیای زنان در عصر قاجار

اسفندیار خان (سردار اسعد اول)

پسر بی‌بی خانم و حسین قلی خان ایلخانی. او شش همسر داشت به نامهای: بی‌بی ستاره (مادر سردار اقبال، حبیب الله خان، و بی‌بی شاه بیگم)، بی‌بی مریم (دختر سپهدار، مادر خلیل خان، سلطان مراد خان (منتظم الدوله)، و بی‌بی سلطان)، بی‌بی خانم (مادر ناصرقلی خان (منتظم الملک)، حیدر قلی خان (اعتضاد السلطان)، اسماعیل خان، بی‌بی شیرین، و بی‌بی خانم تاج)، بی‌بی ستاره (مادر پرویز خان، بی‌بی فاطمه، و بی‌بی طلا)، بی‌بی صدف (مادر هرمز خان)، و مادر عبدالکریم (سالار ارفع)

این اطلاعات برگرفته از شجره‌نامه است. بستن

این فرد را می‌شناسید؟
به تکمیل اطلاعات این فرد کمک کنید