دنیای زنان در عصر قاجار

دنیای زنان در عصر قاجار

بی بی خانم فرهمند

بی بی خانم فرهمند دختر ربابه فرهمند و علی فرهمند است. در ۱۵ سالگی با شهرام خان ازدواج کرد، دختران آن‌دو عبارتند از: حاج عزت آغا، مهین خانم، خانم آغا، شهناز خانم، اشرف خانم، نرگس خانم و دختری دیگر که نامش را نمی‌دانیم.

این اطلاعات از طریق خانواده و شجره نامه خانوادگی به دست آمده است. بستن

این فرد را می‌شناسید؟
به تکمیل اطلاعات این فرد کمک کنید