دنیای زنان در عصر قاجار

دنیای زنان در عصر قاجار

بی بی خانم (صغری) خاکسار

بی بی خانم (صغری) خاکسار، دختر بیگم خانم و مهدی خاکسار، دو بار ازدواج کرد. بار اول با رمضان عابدی و آن دو صاحب چهار فرزند به نام‌های خانم آغا، مصطفی، براتعلی، و ربابه شدند. ازدواج دوم با محمود پورکرمعلی بود و فرزندانشان نصرت، رضا، و احمد نام دارند.

این اطلاعات از طریق خانواده و شجره نامه خانوادگی به دست آمده است. بستن

این فرد را می‌شناسید؟
به تکمیل اطلاعات این فرد کمک کنید