دنیای زنان در عصر قاجار

دنیای زنان در عصر قاجار

حاج رحیم محبی زاده

ت ۱۳۰۰ ش

حاج رحیم محبی زاده به گفته خانواده، معمار مسجد جامع همایونشهر بوده است. او با صدیقه فرقانی ازدواج کرد و فرزندانشان عبارتند از: محمد، اعظم، علی، پروانه، حسن، و حسین.

این اطلاعات از طریق خانواده و شجره نامه خانوادگی به دست آمده است. بستن

این فرد را می‌شناسید؟
به تکمیل اطلاعات این فرد کمک کنید