دنیای زنان در عصر قاجار

دنیای زنان در عصر قاجار

پرنیان نیک طبع

دختر شازده خانم (شاهزاده آغا)؛ با شمس الدین جناب (پسر سلطنت خانم) ازدواج کرد؛ فرزندان آن دو: بیتا، پریسا، و پریزاد.

این اطلاعات از طریق خانواده، شجره نامه، و اسناد مجموعه میر سید علی جناب به دست آمده است. بستن

این فرد را می‌شناسید؟
به تکمیل اطلاعات این فرد کمک کنید