دنیای زنان در عصر قاجار

دنیای زنان در عصر قاجار

خانم فخر جناب

خانم فخر (زهرا بیگم)، دختر سلطنت خانم (شازده جان) و میر سید علی جناب؛ با عباس لطفی ازدواج کرد؛ فرزندان: ژیلا، شهناز، بهروز، بهنام، و بهرام

این اطلاعات از طریق خانواده، شجره نامه، و اسناد مجموعه میر سید علی جناب به دست آمده است. بستن

این فرد را می‌شناسید؟
به تکمیل اطلاعات این فرد کمک کنید