دنیای زنان در عصر قاجار

دنیای زنان در عصر قاجار

سید شمس الدین جناب

سید شمس الدین (میر سید محمد)، پسر سلطنت خانم (شازده جان) و میرسید علی جناب؛ با پرنیان نیک طبع (دختر شاهزاده آغا) ازدواج کرد؛ فرزندان: بیتا، پریسا، و پریزاد

این اطلاعات از طریق خانواده، شجره نامه، و اسناد مجموعه میر سید علی جناب به دست آمده است. بستن

این فرد را می‌شناسید؟
به تکمیل اطلاعات این فرد کمک کنید