دنیای زنان در عصر قاجار

دنیای زنان در عصر قاجار

لقا شیخ الاسلامی

لقا شیخ الاسلامی (توفان آغا) دختر سید اسماعیل شیخ الاسلام و زیور صارمی و همسر حسین خان مقدم (میرشکار).

لقا شیخ الاسلامی (توفان آغا) دختر سید اسماعیل شیخ الاسلام و زیور صارمی و همسر حسین خان مقدم (میرشکار). خواهر میرزا مفید شیخ الاسلام (دیباج) و درخشنده و مادر نزهت، محسن، قدسی، خسرو و خانم دکتر افتخار. بستن

این فرد را می‌شناسید؟
به تکمیل اطلاعات این فرد کمک کنید