دنیای زنان در عصر قاجار

دنیای زنان در عصر قاجار

جلال الدین معزی

ت ۸ رمضان ۱۳۱۷ ق تهران
و ۱۳۶۳ ش تهران

جلال الدین معزی، پسر رقیه خانم معزی و عبدالحسین میرزا علاء السلطان، در هشتم رمضان ۱۳۱۷ ق به دنیا آمد. با ایران دخت متین ازدواج کرد؛ فرزندان: ثریا، سیمین، سوسن، و سیما. جلال الدین معزی در سال ۱۳۶۳ ش در تهران درگذشت و در بهشت زهرا به خاک سپرده شد.

این اطلاعات را خانواده در اختیار ما قرار داده است. بستن

این فرد را می‌شناسید؟
به تکمیل اطلاعات این فرد کمک کنید