دنیای زنان در عصر قاجار

دنیای زنان در عصر قاجار

بتول فصیحی

خواهر سید مهدی و حاج رضا فصیحی؛ او با امام جمعه کاشمر ازدواج کرد و فرزندانشان احمد، عزیز، و شرافت نام گرفتند.

این اطلاعات را خانواده در اختیار ما قرار داده است. بستن

این فرد را می‌شناسید؟
به تکمیل اطلاعات این فرد کمک کنید