دنیای زنان در عصر قاجار

دنیای زنان در عصر قاجار

امیر نعمت الله خان ضرابی

پسر شازده خانم (شاجان) و یوسف خان؛ و همسر اول نوابه خانم غفاری. فرزندان آنها: اصلان،، پروین، یوسف، و تیرداد. پس از جدایی، امیر نعمت الله با زهرا فلاح ازدواج کرد که از ازدواج قبلی‌اش دختری به‌نام پروین داشت. آن‌دو صاحب فرزندی به‌نام کاوه شدند.

این اطلاعات را خانواده در اختیار ما قرار داده است. بستن

این فرد را می‌شناسید؟
به تکمیل اطلاعات این فرد کمک کنید