دنیای زنان در عصر قاجار

دنیای زنان در عصر قاجار

کبری مهتدی

کبری مهتدی دختر دوم حاجیه خانم مهتدی و ميرزا ابوالقاسم يزدی بود. او با احمد مدنی ازدواج کرد كه قبلا از همسر ديگرش فرزندی به نام علی داشت. فرزندان كبری خانم و احمد مدنی: اصغر، شكوه، و عباس هستند.

این اطلاعات را خانواده در اختیار ما قرار داده است. بستن

این فرد را می‌شناسید؟
به تکمیل اطلاعات این فرد کمک کنید