دنیای زنان در عصر قاجار

دنیای زنان در عصر قاجار

اصغر روزبهی

اصغر روزبهی در سال ۱۳۲۴ ش با معصومه لشگری ازدواج کرد و آن دو صاحب ده فرزند به نام های: حسن، حسین، محمد، فاطمه، علی، الهیار، فرح، پرویز، فرهاد، و پروین شدند.

این اطلاعات را خانواده در اختیار ما قرار داده است. بستن

این فرد را می‌شناسید؟
به تکمیل اطلاعات این فرد کمک کنید