دنیای زنان در عصر قاجار

دنیای زنان در عصر قاجار

باقر خان

کربلایی باقر خان پدر محمد باقر خان، پدر بزرگ بی بی خانم استرآبادی، و جد پدری آقا بزرگ ملاح بود.

این اطلاعات را خانواده در اختیار ما قرار داده است. بستن

این فرد را می‌شناسید؟
به تکمیل اطلاعات این فرد کمک کنید