دنیای زنان در عصر قاجار

دنیای زنان در عصر قاجار

آمیرزا سیدعلی اکرمی

پسر بی بی سکینه و سید حسین خان اکرمی و همسر اول او فاطمه خانم نواب شریفی بود که فرزندان آنها: رضا، گیتی، و مهدی اکرمی نام داشتند. سید علی اکرمی دو همسر دیگر نیز به نام‌های فاطمه داشت که آن دو فرزند نداشتند.

این اطلاعات را خانواده در اختیار ما قرار داده است. بستن

این فرد را می‌شناسید؟
به تکمیل اطلاعات این فرد کمک کنید