دنیای زنان در عصر قاجار

دنیای زنان در عصر قاجار

ميرزا سيد اسماعيل شيخ الاسلام (سیف الاسلام)

میرزا سید اسماعیل خان شیخ السلام فرزند سکینه خانم و آقا میرزا مفید شیخ الاسلام بود. همسرش زیور خانم صارمی نام داشت. وی در حدود سال ۵۳-۱۲۵۲ ق وفات یافت.

میرزا سید اسماعیل خان شیخ السلام فرزند سکینه خانم و آقا میرزا مفید شیخ الاسلام بود. خواهرش بتول خانم شیخ الاسلام بود و همسرش زیور خانم صارمی نام داشت. فرزندان وی از این ازدواج عبارتند از: میرزا مفید شیخ الاسلام (دیباج)، درخشنده (خانم شاهزاده) و لقا (توفان آغا). وی در حدود سال ۵۳-۱۲۵۲ ق وفات یافت. بستن

این فرد را می‌شناسید؟
به تکمیل اطلاعات این فرد کمک کنید