دنیای زنان در عصر قاجار

دنیای زنان در عصر قاجار

ابوالقاسم معین الملکی (شریف السلطنه)

ابوالقاسم (شریف السلطنه) فرزند اول گوهر ملک کیکاووسی (منزه الدوله) و مکرم الدوله بود. با صباح السلطنه (دختر آقا بالا خان سردار) ازدواج کرد. فرزندان آن‌ها: سرور، آفاق، پوراندخت، احمد، امیرهوشنگ، غلام، و ناصر معین الملکی. شریف السلطنه در ۱۳۵۷ ش در تهران درگذشت و در ابن بابویه دفن شد.

این اطلاعات را مهرداد غفاری، نوه منزه الدوله و صاحب مجموعه غفاری، در اختیار مجموعه قرار داده است. بستن

این فرد را می‌شناسید؟
به تکمیل اطلاعات این فرد کمک کنید