دنیای زنان در عصر قاجار

دنیای زنان در عصر قاجار

شمس الملوک (طوبی) غفاری

ت ۱۲۶۳ ش

شمس الملوک (طوبی) اهل کاشان و دختر عموی محمد غفاری (کمال الملک) بود. با محمد حسین میرزا والا (ظهیرالسلطان) ازدواج کرد؛ فرزندان: کوکب الملوک، فرح السلطنه (نصرت الملوک)، ثمیله (فخرالملوک)، شوکت الملوک، و عزت الله والا

این فرد را می‌شناسید؟
به تکمیل اطلاعات این فرد کمک کنید