دنیای زنان در عصر قاجار

دنیای زنان در عصر قاجار

افسانه معزی

ت ۱۲۸۰ ش

دختر منظرالسلطنه و فضل الله میرزا؛ خواهر شاه بی بی خانم، محمد میرزا، اقدس الملوک، ربابه خانم (منظرالدوله)، و مهر ماه خانم معزی؛ همسر سلطان خیرالله خان خلج؛ و مادر یگانه امیر حسینی

این فرد را می‌شناسید؟
به تکمیل اطلاعات این فرد کمک کنید