دنیای زنان در عصر قاجار

دنیای زنان در عصر قاجار

اردشیر مهر

همسر دولت رستم؛ و پدر سَروَر، مروارید، جمشید، بهمن، فریدون، و رشید

همسر خانم دولت رستم و پدر سَروَر، ارباب رستم گیو، جمشید، بهمن، فریدون و رشید بستن

این اطلاعات را کتایون و پروین بامسیان در اختیار ما قرار داده‌اند. بستن

این فرد را می‌شناسید؟
به تکمیل اطلاعات این فرد کمک کنید