دنیای زنان در عصر قاجار

دنیای زنان در عصر قاجار

توران

دختر احمد خان (علاء الدوله)؛ همسر نصرت الله میرزا (امیراعظم)؛ فرزندان: شمس الملوک و یدالله میرزا (امیراعظم) عضدی

این فرد را می‌شناسید؟
به تکمیل اطلاعات این فرد کمک کنید