دنیای زنان در عصر قاجار

دنیای زنان در عصر قاجار

اسد الله میرزا جهانبانی

فرزند بزرگ بلقیس خانم معیری و یدالله میرزا جهانبانی. او در زمان مشروطیت به کرمانشاه رفت و همان‌جا کشته و دفن شد.

این اطلاعات را بهمن بیانی، صاحب مجموعه بیانی، در اختیار ما قرار داده است. بستن

این فرد را می‌شناسید؟
به تکمیل اطلاعات این فرد کمک کنید