دنیای زنان در عصر قاجار

دنیای زنان در عصر قاجار

پریوش سالور (احترام‌الدوله)

و ۱۹ شوال ۱۳۹۴ ق تهران

پریوش سالور (احترام‌الدوله)، دختر زهرا سلطان (خانم شازده) و حسین قلی میرزا سالور (عمادالسلطنه)؛ او کارمند بانک ملی بود و دو بار ازدواج کرد. همسر اولش، محمد حسین حسابی (عمید الملک)، پسر معصومه خانم سالور و میرزا علی اصغر خان حسابی (نصرت الملک) بود. وی رئیس شرکت پست ملی ایران بود. بعد از فوتش، پریوش سالور با حاج آقا حسن (مظلومی) برجسته، پسر بلقیس خانم نجفی علوی خزانه و حاج محمد اسماعیل بلورفروش، ازدواج کرد که وی کلیددار حرم اما رضا در مشهد بود.

این فرد را می‌شناسید؟
به تکمیل اطلاعات این فرد کمک کنید