دنیای زنان در عصر قاجار

دنیای زنان در عصر قاجار

باقر کاظمی (مهذب الدوله)

ت ۱۳۰۹ ق

باقر کاظمی، متولد ۱۳۰۹ ق، فرزند ام البنین بهنام و سید محمد معتصم الدوله، و همسر زینب خانم سالور (عین الملوک) بود. فرزندان آن دو: عزالدین کاظمی و فرشته خانم که با امیر عضدی ازدواج کرد و جهانگیر و الهه فرزندان آن‌دو هستند.

این اطلاعات را بهمن بیانی، صاحب مجموعه بیانی، در اختیار ما قرار داده است. بستن

این فرد را می‌شناسید؟
به تکمیل اطلاعات این فرد کمک کنید