دنیای زنان در عصر قاجار

دنیای زنان در عصر قاجار

نیمتاج شیخ الاسلامی (تاج السادات)

و ۱۴۰۱ یا ۱۴۰۲ ق

نیمتاج شیخ الاسلامی متولد ۱۳۱۳ق دختر نواب حاجیه شیخ الاسلامی و حاج میرزا مسعود شیخ الاسلام بود. فرزندان او عبارتند از سید احمد، سید علی خان (مجدالدین)، سید هاشم (دیباج)، و کبری افسرالملوک شیخ الاسلامی. نیمتاج در سال ۱۳۵۹ش فوت کرد.

این فرد را می‌شناسید؟
به تکمیل اطلاعات این فرد کمک کنید