دنیای زنان در عصر قاجار

دنیای زنان در عصر قاجار

رحمت الله خان البرز، انور الملوک، بدیع الزمان دولتشاهی

رحمت الله خان البرز، انور الملوک، بدیع الزمان دولتشاهی

چپ به راست: رحمت الله خان البرز، انور الملوک، بدیع الزمان دولتشاهی.

نمای تفصیلی

  • تاریخ قرن ۱۴ ق
  • ابعاد ۱۳ × ۹ سانتیمتر
  • مجموعه ها کامران دولتشاهی
  • متعلق به مجموعه کامران دولتشاهی
  • محدودیت بدون محدودیت.
  • تاریخ آپلود ۲۵ بهمن ۱۳۹۰ ش
  • آخرین ویرایش ۲۰ بهمن ۱۳۹۱ ش
  • شماره سند 912A8
  •