دنیای زنان در عصر قاجار

دنیای زنان در عصر قاجار

وصیتنامه محمد حسین میرزا مؤید الدوله

وصیتنامه محمد حسین میرزا مؤید الدوله

صفحه هشت از وصیت نامه مؤید الدوله درباره سهم ارث فرزندان که استفاده همگی مشروط به رضایت مادرشان، گلرخ سالار، همسر محمد حسین میرزا مؤید الدوله منوط شده است. اجازه تصویربرداری فقط از این یک صفحه توسط کامران دولتشاهی. 

نمای تفصیلی

  • تاریخ قرن ۱۴ ق
  • ابعاد ۲۱ × ۱۳ سانتیمتر
  • مجموعه ها کامران دولتشاهی
  • متعلق به مجموعه کامران دولتشاهی
  • محدودیت بدون محدودیت.
  • تاریخ آپلود ۲۵ بهمن ۱۳۹۰ ش
  • آخرین ویرایش ۲۰ بهمن ۱۳۹۱ ش
  • شماره سند 912A6
  •