دنیای زنان در عصر قاجار

دنیای زنان در عصر قاجار

جوایز تحصیلی متعلق به تاج الملوک تاجبخش

جوایز تحصیلی متعلق به تاج الملوک تاجبخش

جوایز تحصیلی متعلق به تاج الملوک تاجبخش (کلاس ششم و نهم) شامل تقدیر نامه ای چسبانده شده در داخل جلد گلستان سعدی و یک تقدیر نامه چسبانده شده در داخل جلد گرشاسب نامه اسدی طوسی.

نمای تفصیلی

  • تاریخ ۱۳۵۴ یا ۱۳۵۵ ق تا ۱۳۵۷ یا ۱۳۵۸ ق
  • ابعاد ۲۲ × ۱۸ سانتیمتر و ۲۲ × ۱۵ سانتیمتر
  • مجموعه ها تاج‌الملوک تاج بخش زماندار
  • متعلق به مجموعه تاج‌الملوک تاج بخش زماندار
  • محدودیت بدون محدودیت.
  • تاریخ آپلود ۲۵ بهمن ۱۳۹۰ ش
  • آخرین ویرایش ۹ تير ۱۳۹۱ ش
  • شماره سند 910A9
  •