دنیای زنان در عصر قاجار

دنیای زنان در عصر قاجار

ملک منصور میرزا، فرح السلطنه و پرستار پسرشان ملک ایرج میرزا در نمایشگاه گاند، ۱۳۳۱ ق

ملک منصور میرزا، فرح السلطنه و پرستار پسرشان ملک ایرج میرزا در نمایشگاه گاند، ۱۳۳۱ ق

زن ناشناس پرستار پسرشان ملک ایرج میرزا است.

Audio


نمای تفصیلی

  • تاریخ ۱۶ شوال ۱۳۳۱ ق
  • ابعاد ۹ × ۱۴ سانتیمتر
  • مجموعه ها تاج‌الملوک تاج بخش زماندار
  • متعلق به مجموعه تاج‌الملوک تاج بخش زماندار
  • محدودیت بدون محدودیت.
  • تاریخ آپلود ۲۵ بهمن ۱۳۹۰ ش
  • آخرین ویرایش ۶ بهمن ۱۳۹۱ ش
  • شماره سند 910A7
  •