دنیای زنان در عصر قاجار

دنیای زنان در عصر قاجار

عباس میرزا قاجار افتخار نظام و دخترش افسرالملوک، حدود ۱۳۳۰ ق

عباس میرزا قاجار افتخار نظام و دخترش افسرالملوک، حدود ۱۳۳۰ ق

عکس با ثبت تولد افسر الملوک به خط عباس میرزا قاجار افتخار نظام.

Audio


نمای تفصیلی

  • تاریخ بدون تاریخ
  • ابعاد ۲۰ × ۱۴ سانتیمتر
  • مجموعه ها تاج‌الملوک تاج بخش زماندار
  • متعلق به مجموعه تاج‌الملوک تاج بخش زماندار
  • محدودیت بدون محدودیت.
  • تاریخ آپلود ۲۵ بهمن ۱۳۹۰ ش
  • آخرین ویرایش ۶ بهمن ۱۳۹۱ ش
  • شماره سند 910A1
  •