دنیای زنان در عصر قاجار

دنیای زنان در عصر قاجار

سه مرد و یک دختر

سه مرد و یک دختر

نمای تفصیلی

  • تاریخ قرن ۱۴ ق
  • ابعاد ۱۷ × ۱۱.۳ سانتیمتر
  • مجموعه ها جوئل منتگیو
  • متعلق به مجموعه جوئل منتگیو
  • محدودیت بدون محدودیت
  • تاریخ آپلود ۲۵ بهمن ۱۳۹۰ ش
  • آخرین ویرایش ۳۰ تير ۱۳۹۱ ش
  • شماره سند 908A6
  •