دنیای زنان در عصر قاجار

دنیای زنان در عصر قاجار

نجات المسلمات، ۱۲۲۴ ق

نجات المسلمات، ۱۲۲۴ ق

رساله ای در باب دستور عملهای مذهبی، نوشته نوری جهان طهرانی، فرزند حاجی عبدالغفار طهرانی. بنا به مقدمه متن، نویسنده آن را به این قصد نوشته است که «عموم مسلمات از آن منتفع گردند».

نمای تفصیلی

  • آفریننده نوری جهان طهرانی
  • تاریخ ۱۲۲۴ ق
  • مجموعه ها کتابخانه و موزه ملی ملک
  • متعلق به موسسه‌ی کتابخانه و موزه‌ی ملی ملک، تهران، ایران (شماره ۵۲۱۳)
  • محدودیت استفاده پژوهشگران به منظور تحقیق و یا تدریس همواره باید با ذکر منبع اصلی سند باشد و هرگونه استفاده تجاری از مدارک منوط به کسب اجازه مستقیم از کتابخانه ملک است. با این نشانی تماس بگیرید: info@malekmuseum.com
  • تاریخ آپلود ۲۵ بهمن ۱۳۹۰ ش
  • آخرین ویرایش ۱۲ مهر ۱۳۹۱ ش
  • شماره سند 904A1
  •