دنیای زنان در عصر قاجار

دنیای زنان در عصر قاجار

شکایت خواجه غوکز از زن کلدانی، ۱۳۲۷ ق

شکایت خواجه غوکز از زن کلدانی، ۱۳۲۷ ق

شکایت خواجه غوکز، پسر خواجه میناس تاجر باشی، به کاشف السلطنه، رئیس مجلس محاکمات وزارت خارجه، درباره مزاحمت زن کلدانی و تهدید به کشتن وی در صورتی که بار دیگر در خانه یا خیابان مزاحمش شود؛ همراه با پاکت

نمای تفصیلی

  • تاریخ ۵ جمادی‌الثانی ۱۳۲۷ ق
  • مجموعه ها سازمان اسناد و کتابخانه ملی جمهوری اسلامی ایران
  • متعلق به سازمان اسناد و کتابخانه ملی جمهوری اسلامی ایران
  • محدودیت استفاده پژوهشگران به منظور انتشار همواره باید با ذکر منبع اصلی سند باشد.
  • تاریخ آپلود ۲۴ فروردين ۱۴۰۰ ش
  • آخرین ویرایش ۱۸ مرداد ۱۴۰۰ ش
  • شماره سند 902A83
  •