دنیای زنان در عصر قاجار

دنیای زنان در عصر قاجار

نامه احوالپرسی

نامه احوالپرسی

درباره بی خبری از وضعیت حاجی آقا میر، وضعیت مطلوب رعایا و کاسبی، سلامتی اندرون، حاجی سید مرتضی، اسماعیل آقا، و میر محمد رضا

نمای تفصیلی

  • تاریخ ۲ ذی‌الحجه ۱۳۲۱ ق
  • مجموعه ها سازمان اسناد و کتابخانه ملی جمهوری اسلامی ایران
  • متعلق به سازمان اسناد و کتابخانه ملی جمهوری اسلامی ایران
  • محدودیت استفاده پژوهشگران به منظور انتشار همواره باید با ذکر منبع اصلی سند باشد.
  • تاریخ آپلود ۲۴ فروردين ۱۴۰۰ ش
  • آخرین ویرایش ۱۸ مرداد ۱۴۰۰ ش
  • شماره سند 902A74
  •