دنیای زنان در عصر قاجار

دنیای زنان در عصر قاجار

درباره حقوق رقیه خانم، ۱۳۳۵ تا ۱۳۴۱ ق

درباره حقوق رقیه خانم، ۱۳۳۵ تا ۱۳۴۱ ق

برگه‌های‌ تعرفه حقوق رقیه خانم، دختر حاجی علی خان سرتیپ از طایفه منوچهر خان

نمای تفصیلی

  • تاریخ ۱۳۳۵ ق تا ۱۳۴۱ ق
  • مجموعه ها سازمان اسناد و کتابخانه ملی جمهوری اسلامی ایران
  • متعلق به سازمان اسناد و کتابخانه ملی جمهوری اسلامی ایران
  • محدودیت استفاده پژوهشگران به منظور انتشار همواره باید با ذکر منبع اصلی سند باشد.
  • تاریخ آپلود ۲۴ تير ۱۴۰۰ ش
  • آخرین ویرایش ۱۸ مرداد ۱۴۰۰ ش
  • شماره سند 902A611
  •