دنیای زنان در عصر قاجار

دنیای زنان در عصر قاجار

در باب حقوق شکوه السلطنه و ناصرالسلطان، ۱۳۳۳ تا ۱۳۳۴ ق

در باب حقوق شکوه السلطنه و ناصرالسلطان، ۱۳۳۳ تا ۱۳۳۴ ق

مکاتبات میان وزارت مالیه، اداره مالیه قزوین، و ناصرالسلطان درباره حقوق پرداخت نشده ناصرالسلطان و همسرش شکوه السلطنه؛ همچنین شامل نامه‌ای از امین‌الدوله و اشاره به ذکر اشتباه نام او و همسرش فخرالدوله به جای ناصرالسلطان و شکوه السلطنه

نمای تفصیلی

  • آفریننده محسن خان معین الملک (امین الدوله)
  • تاریخ ۲۴ ذی‌الحجه ۱۳۳۳ ق تا ۲۴ جمادی‌الاول ۱۳۳۴ ق
  • مجموعه ها سازمان اسناد و کتابخانه ملی جمهوری اسلامی ایران
  • متعلق به سازمان اسناد و کتابخانه ملی جمهوری اسلامی ایران
  • محدودیت استفاده پژوهشگران به منظور انتشار همواره باید با ذکر منبع اصلی سند باشد.
  • تاریخ آپلود ۱۸ مرداد ۱۳۹۹ ش
  • آخرین ویرایش ۱۱ مهر ۱۳۹۹ ش
  • شماره سند 902A6
  •