دنیای زنان در عصر قاجار

دنیای زنان در عصر قاجار

درباره حقوق ساره خانم (حاجیه خانم)، ۱۳۳۸ ق

درباره حقوق ساره خانم (حاجیه خانم)، ۱۳۳۸ ق

برگه‌ تعرفه حقوق ساره خانم (حاجیه خانم)، دختر شیخ عبدالرزاق

نمای تفصیلی

  • تاریخ ۲۵ ذی‌القعده ۱۳۳۸ ق
  • مجموعه ها سازمان اسناد و کتابخانه ملی جمهوری اسلامی ایران
  • متعلق به سازمان اسناد و کتابخانه ملی جمهوری اسلامی ایران
  • محدودیت استفاده پژوهشگران به منظور انتشار همواره باید با ذکر منبع اصلی سند باشد.
  • تاریخ آپلود ۲۴ تير ۱۴۰۰ ش
  • آخرین ویرایش ۱۸ مرداد ۱۴۰۰ ش
  • شماره سند 902A578
  •