دنیای زنان در عصر قاجار

دنیای زنان در عصر قاجار

درباره حقوق روحیه خانم، ۱۳۳۹ ق

درباره حقوق روحیه خانم، ۱۳۳۹ ق

برگه‌ تعرفه حقوق روحیه خانم، دختر میرزا حاجی آقا عمید الاطباء از طایفه مستوفی

نمای تفصیلی

  • تاریخ ۷ ربیع‌الاول ۱۳۳۹ ق
  • مجموعه ها سازمان اسناد و کتابخانه ملی جمهوری اسلامی ایران
  • متعلق به سازمان اسناد و کتابخانه ملی جمهوری اسلامی ایران
  • محدودیت استفاده پژوهشگران به منظور انتشار همواره باید با ذکر منبع اصلی سند باشد.
  • تاریخ آپلود ۲۴ تير ۱۴۰۰ ش
  • آخرین ویرایش ۱۸ مرداد ۱۴۰۰ ش
  • شماره سند 902A550
  •