دنیای زنان در عصر قاجار

دنیای زنان در عصر قاجار

درباره حقوق عذرا خانم نورالسادات، ۱۳۳۸ تا ۱۳۴۰ ق

درباره حقوق عذرا خانم نورالسادات، ۱۳۳۸ تا ۱۳۴۰ ق

برگه‌های‌ تعرفه حقوق عذرا خانم نورالسادات، دختر آقا سید محمد علی طبیب از طایفه شهیدی

نمای تفصیلی

  • تاریخ ۲ رمضان ۱۳۳۸ ق تا ۲۸ ذی‌الحجه ۱۳۴۰ ق
  • مجموعه ها سازمان اسناد و کتابخانه ملی جمهوری اسلامی ایران
  • متعلق به سازمان اسناد و کتابخانه ملی جمهوری اسلامی ایران
  • محدودیت استفاده پژوهشگران به منظور انتشار همواره باید با ذکر منبع اصلی سند باشد.
  • تاریخ آپلود ۲۴ تير ۱۴۰۰ ش
  • آخرین ویرایش ۱۸ مرداد ۱۴۰۰ ش
  • شماره سند 902A537
  •