دنیای زنان در عصر قاجار

دنیای زنان در عصر قاجار

مکاتبات مربوط به شکایت گلی خانم و  محمد خان از ثریا خانم، ۱۳۳۲ ق

مکاتبات مربوط به شکایت گلی خانم و محمد خان از ثریا خانم، ۱۳۳۲ ق

درباره ادعای گلی خانم و محمد خان مبنی بر این که فرزندان اسکندر خان فتح السلطان هستند و شکایت از ثریا خانم، همسر فتح السلطان، در باب ارثیه پدری و طلب هزار و پانصد تومان؛ شامل نامه وکیل گلی خانم و محمد خان؛ دو استشهادنامه از اهالی چرگر و تصدیق نازی خانم، به عنوان همسر صیغه‌ای فتح السلطان، و گلی خانم و محمد خان به عنوان اولاد وی و تصرف ثریا خانم نسبت به املاک همسر مرحومش؛ وکالت ثریا خانم و گوهر خانم، مادر اسکندر خان، و از جانب کودکان صغیر او، یک دختر و دو پسر (خسرو خان و پرویز خان) به مشهدی کاظم اسلحه فروش تبریزی ساکن تهران؛ استشهاد‌نامه‌ای مبنی بر خیال مسافرت ثریا خانم از تهران به خمسه بعد از فروش عمارت واقع در تهران و درخواست از عدلیه برای تعیین نایب الوکاله: برگه استنطاق دیوانخانه عدلیه؛ و احضاریه‌های عدلیه

نمای تفصیلی

  • تاریخ ۲ محرم ۱۳۳۲ ق تا ۱۸ شوال ۱۳۳۲ ق
  • مجموعه ها سازمان اسناد و کتابخانه ملی جمهوری اسلامی ایران
  • متعلق به سازمان اسناد و کتابخانه ملی جمهوری اسلامی ایران
  • محدودیت استفاده پژوهشگران به منظور انتشار همواره باید با ذکر منبع اصلی سند باشد.
  • تاریخ آپلود ۳۰ مهر ۱۳۹۹ ش
  • آخرین ویرایش ۱۸ مرداد ۱۴۰۰ ش
  • شماره سند 902A50
  •