دنیای زنان در عصر قاجار

دنیای زنان در عصر قاجار

درباره حقوق فاطمه خانم، ۱۳۲۸ ق

درباره حقوق فاطمه خانم، ۱۳۲۸ ق

شامل نامه‌‌‌ تصویب حقوق فاطمه خانم، دختر میرزا علینقی و همسر علی محمد خان (پسر امیرالامرا)؛ وکالت نامه او به حسینقلی خان، پسر علی محمد خان، برای نوشتن تعرفه حقوق دیوانی او در دفتر محاسبات کل مالیه؛ و برگه مشخصات حقوق او

نمای تفصیلی

  • تاریخ شعبان ۱۳۲۸ ق
  • مجموعه ها سازمان اسناد و کتابخانه ملی جمهوری اسلامی ایران
  • متعلق به سازمان اسناد و کتابخانه ملی جمهوری اسلامی ایران
  • محدودیت استفاده پژوهشگران به منظور انتشار همواره باید با ذکر منبع اصلی سند باشد.
  • تاریخ آپلود ۲۴ تير ۱۴۰۰ ش
  • آخرین ویرایش ۱۸ مرداد ۱۴۰۰ ش
  • شماره سند 902A439
  •