دنیای زنان در عصر قاجار

دنیای زنان در عصر قاجار

درباره حقوق منیر آغا، ۱۳۲۸ ق

درباره حقوق منیر آغا، ۱۳۲۸ ق

شامل نامه‌‌‌ تصویب حقوق منیر آغا، دختر حاجی میرزا تقی کلانتر؛ وکالت نامه او به آقا میرزا محمد برای نوشتن تعرفه حقوق دیوانی او در دفتر محاسبات کل مالیه؛ و برگه مشخصات حقوق او

نمای تفصیلی

  • تاریخ ۱۸ شعبان ۱۳۲۸ ق
  • مجموعه ها سازمان اسناد و کتابخانه ملی جمهوری اسلامی ایران
  • متعلق به سازمان اسناد و کتابخانه ملی جمهوری اسلامی ایران
  • محدودیت استفاده پژوهشگران به منظور انتشار همواره باید با ذکر منبع اصلی سند باشد.
  • تاریخ آپلود ۲۴ تير ۱۴۰۰ ش
  • آخرین ویرایش ۱۸ مرداد ۱۴۰۰ ش
  • شماره سند 902A438
  •