دنیای زنان در عصر قاجار

دنیای زنان در عصر قاجار

درباره حقوق خدیجه خانم و  صفیه بیگم، ۱۳۲۸ ق

درباره حقوق خدیجه خانم و صفیه بیگم، ۱۳۲۸ ق

شامل برگه مشخصات حقوق و نامه تصویب حقوق دختران سیده علویه خانم و آقا سید کاظم: خدیجه خانم (همسر جهانگیر خان) و صفیه بیگم (همسر سید رضا)؛ میراث سیده علویه خانم میان دخترانش و نوه‌های پسری او (فرزندان سید یوسف) تقسیم شده است.

نمای تفصیلی

  • تاریخ ۱۸ شوال ۱۳۲۸ ق
  • مجموعه ها سازمان اسناد و کتابخانه ملی جمهوری اسلامی ایران
  • متعلق به سازمان اسناد و کتابخانه ملی جمهوری اسلامی ایران
  • محدودیت استفاده پژوهشگران به منظور انتشار همواره باید با ذکر منبع اصلی سند باشد.
  • تاریخ آپلود ۲۷ فروردين ۱۴۰۰ ش
  • آخرین ویرایش ۱۸ مرداد ۱۴۰۰ ش
  • شماره سند 902A403
  •