دنیای زنان در عصر قاجار

دنیای زنان در عصر قاجار

درباره حقوق همدم خانم، فاطمه خانم، و صغرا خانم

درباره حقوق همدم خانم، فاطمه خانم، و صغرا خانم

شامل نامه‌های‌‌‌ تصویب حقوق همسر و دختران میرزا ربیع (از خانواده میرزا رضا مستوفی): همدم خانم (دختر محمد اسمعیل)، فاطمه خانم، و صغرا خانم؛ و برگه‌‌‌های مشخصات حقوق آن‌ها

نمای تفصیلی

  • تاریخ اواسط قرن ۱۴ ق
  • مجموعه ها سازمان اسناد و کتابخانه ملی جمهوری اسلامی ایران
  • متعلق به سازمان اسناد و کتابخانه ملی جمهوری اسلامی ایران
  • محدودیت استفاده پژوهشگران به منظور انتشار همواره باید با ذکر منبع اصلی سند باشد.
  • تاریخ آپلود ۲۷ فروردين ۱۴۰۰ ش
  • آخرین ویرایش ۱۸ مرداد ۱۴۰۰ ش
  • شماره سند 902A333
  •