دنیای زنان در عصر قاجار

دنیای زنان در عصر قاجار

درباره حقوق فخری جهان خانم و ام لیلی، ۱۳۲۹ ق

درباره حقوق فخری جهان خانم و ام لیلی، ۱۳۲۹ ق

شامل نامه‌های‌ تصویب حقوق ورثه آقا یوسف نایب سرایدارخانه، شامل دو همسر، فخری جهان خانم (دختر حاجی ابوطالب) و ام لیلی (دختر مشهدی حسین خراسانی) و پسران آن دو، به ترتیب، علی اکبر خان و هادی خان؛ وکالت نامه‌های فخری جهان خانم و ام لیلی به علی اکبر خان برای نوشتن تعرفه حقوق دیوانی آن‌ها در دفتر محاسبات کل مالیه؛ و برگه‌های مشخصات حقوق آن دو

نمای تفصیلی

  • تاریخ جمادی‌الاول ۱۳۲۹ ق
  • مجموعه ها سازمان اسناد و کتابخانه ملی جمهوری اسلامی ایران
  • متعلق به سازمان اسناد و کتابخانه ملی جمهوری اسلامی ایران
  • محدودیت استفاده پژوهشگران به منظور انتشار همواره باید با ذکر منبع اصلی سند باشد.
  • تاریخ آپلود ۲۷ فروردين ۱۴۰۰ ش
  • آخرین ویرایش ۱۸ مرداد ۱۴۰۰ ش
  • شماره سند 902A207
  •