دنیای زنان در عصر قاجار

دنیای زنان در عصر قاجار

درباره حقوق عالیه خانم، ۱۳۲۸ ق

درباره حقوق عالیه خانم، ۱۳۲۸ ق

شامل نامه‌ تصویب مقرری عالیه خانم، دختر خاقان میرزا از خانواده نجف شاه هندی؛ و برگه مشخصات حقوق او

نمای تفصیلی

  • تاریخ محرم ۱۳۲۸ ق
  • مجموعه ها سازمان اسناد و کتابخانه ملی جمهوری اسلامی ایران
  • متعلق به سازمان اسناد و کتابخانه ملی جمهوری اسلامی ایران
  • محدودیت استفاده پژوهشگران به منظور انتشار همواره باید با ذکر منبع اصلی سند باشد.
  • تاریخ آپلود ۲۴ فروردين ۱۴۰۰ ش
  • آخرین ویرایش ۱۸ مرداد ۱۴۰۰ ش
  • شماره سند 902A165
  •